Museum Plus Bus

Museum Plus Bus

De Museum Plus Bus is een bijzonder leuk initiatief voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke dag gratis een groep senioren van 70 jaar en ouder naar één van de twaalf deelnemende musea. Het gaat om senioren die écht niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken. Zonder de bus dus geen Rembrandt of Van Gogh voor deze mensen en dat zou jammer zijn. Vaak komen onze deelnemers uit verzorgingstehuizen, maar ook andere groepen senioren kunnen - mits ze voldoen aan bovenstaande criteria - mee met de bus. En dit allemaal dankzij de bijna 600.000 deelnemers van de BankGiro Loterij!

 

Inschrijven en informatie
Groepen kunnen zich tussen 1 - 31 oktober aanmelden via het online inschrijfformulier. Na 31 oktober kunt u uw e-mailadres aan ons doorgeven, zodat u volgend jaar op tijd op de hoogte wordt gebracht van de inschrijving voor het jaar 2017.

 

Deelnemende musea:
Cobra Museum voor Moderne Kunst - Gemeentemuseum Den Haag - Hermitage Amsterdam - Joods Historisch Museum - Kroller-Muller Museum - Mauritshuis - Museum Boijmans Van Beuningen - Museum Het Valkhof - Museum TwentseWelle - Nederlands Openluchtmuseum - Rijksmuseum - Van Gogh Museum

 

Nieuws

1 november 2015 - Inschrijving gesloten
Vanwege de enorme animo is inschrijven voor 2016 niet meer mogelijk. Wel kunt u uw e-mailadres aan ons doorgeven, zodat u volgend jaar op tijd op de hoogte wordt gebracht van de inschrijving voor het jaar 2017.

 

22 augustus 2015 - Inschrijving 2016

Ook in 2016 rijdt de Museum Plus Bus, net als voorgaande jaren, dankzij de steun van de bijna 600.000 deelnemers van de BankGiro Loterij. Wij zijn enorm blij en trots met deze vruchtbare samenwerking, die er voor zorgt dat in het nieuwe jaar weer dagelijks groepen senioren gezellig met elkaar op pad kunnen naar de deelnemende musea.

Opnieuw inschrijven is noodzakelijk, omdat de voorwaarden voor deelname ten opzichte van vorig jaar enigszins zijn gewijzigd. Om beter zicht te krijgen op de samenstelling van deelnemende groepen, vragen wij op het inschrijfformulier om een korte toelichting. Hierdoor hopen wij zoveel mogelijk mensen te bereiken, die écht niet meer zelfstandig naar het museum kunnen. Vooral die groep van kwetsbare ouderen, verdient het om in het zonnetje gezet te worden.

 

Indien uw groep aan de gestelde criteria voldoet, hopen we dat u zich inschrijft op donderdag 1 oktober 2015 via het inschrijfformulier op onze website www.museumplusbus.nl.

 

We hopen er samen met u en de musea weer een fantastisch nieuw jaar van te maken vol lachende gezichten en nieuwe verhalen voor onze senioren!


10 februari 2015 - De Museum Plus Bus ontvangt € 500.000 van de BankGiro Loterij
Op 10 februari 2015 maakte de BankGiro Loterij tijdens haar feestelijke Goed Geld Gala het bedrag bekend dat in 2014 dankzij de bijna 600.000 deelnemers bijeen is gebracht voor cultuur in Nederland. In totaal namen op deze avond 66 culturele organisaties een cheque voor meerjarige of eenmalige steun in ontvangst. Totaal werd er 62,5 miljoen euro bijgedragen aan cultuur in Nederland. De Museum Plus Bus heeft maar liefst € 500.000 mogen ontvangen. Dankzij deze overweldigende steun van founder BankGiro Loterij kan de Museum Plus Bus haar activiteiten in de komende jaren voortzetten.
Over de BankGiro Loterij

 

 


De Museum Plus Bus:

Zien, wat je anders niet kunt zien.

Kleine letters Middelgrote letters Grote letters